روی خط خبر/ بازنگری و حذف رشته ها و درس ها

روی خط خبر/ بازنگری و حذف رشته ها و درس ها
رئیس گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی وزات علوم، تحققیات و فناوری گفت: وزارت علوم با تشکیل کمیته های تخصصی ارزیابی درس ها در دانشگاهها و آنچه که در دنیا و حوزه علم و فناوری وجود دارد مطالعه و بر حسب ضرورت رشته هایی را پیشنهاد می کنند.
۱۰:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۳ آذر


روی خط خبر/ بازنگری و حذف رشته ها و درس ها