رونمایی از کتاب مساجد دارالخلافه

رونمایی از کتاب مساجد دارالخلافه
به مناسبت هفته وقف از کتاب مساجد دارالخلافه، سومین اثر از گنجنامه دارالخلافه رونمایی شد.

رونمایی از کتاب مساجد دارالخلافه