رونمایی از نشان دانشگاه امیر کبیر

رونمایی از نشان دانشگاه امیر کبیر
نشان دانشگاه امیرکبیر با سال تاسیس 1307 در مراسمی رونمایی شد.

رونمایی از نشان دانشگاه امیر کبیر