رونمایی از نرم افزار جامع گنجینه وقف

رونمایی از نرم افزار جامع گنجینه وقف
همزمان با دهه وقف، از نرم افزار جامع گنجینه وقف با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه رونمایی شد.

رونمایی از نرم افزار جامع گنجینه وقف