رونمایی از دومین بمب استقلال برای فصل بعد

رونمایی از دومین بمب استقلال برای فصل بعد
مهاجم بلند قامت ذوب آهن اصفهان به جمع گزینه های مورد نظر سرمربی استقلال اضافه شده است.

رونمایی از دومین بمب استقلال برای فصل بعد