رونمایی از خرید جدید رئال/ گزینه 2 سال پیش کهکشانی شد

رونمایی از خرید جدید رئال/ گزینه 2 سال پیش کهکشانی شد
باشگاه رئال مادرید از خرید ۲ سال پیش خود رسماً رونمایی کرد.

رونمایی از خرید جدید رئال/ گزینه 2 سال پیش کهکشانی شد