روغن پالم و شکلات نوتلا برای اروپائیان ضرر دارد

روغن پالم و شکلات نوتلا برای اروپائیان ضرر دارد
اداره ایمنی مواد غذایی اروپا درباره مصرف شکلات فندقی نوتلا هشدار داد و اعلام کرد: این شکلات به علت داشتن روغن پالم ممکن است سرطان زا باشد.
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن


روغن پالم و شکلات نوتلا برای اروپائیان ضرر دارد