روش محسن کریمی برای جلوگیری از سرباز شدن

روش محسن کریمی برای جلوگیری از سرباز شدن
هافبک استقلال برای جلوگیری از سرباز شدن روش جالبی را انتخاب کرده است.

روش محسن کریمی برای جلوگیری از سرباز شدن