روش جدید درمان چاقی

روش جدید درمان چاقی
به همت تیم تحقیقاتی رادیولوژی بیمارستان امام خمینی تهران، روش جدید درمان چاقی در ایران انجام شد.
۱۲:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ بهمن


روش جدید درمان چاقی