روسیه به امریکا: ساعت 21 به وقت گرینویچ خط ارتباطی دو کشور در سوریه قطع خواهد شد

روسیه به امریکا: ساعت 21 به وقت گرینویچ خط ارتباطی دو کشور در سوریه قطع خواهد شد
وزارت دفاع روسیه به آمریکا اعلام کرد ساعت 21 به وقت گرینویچ خط ارتباطی دو کشور در سوریه قطع خواهد شد

روسیه به امریکا: ساعت 21 به وقت گرینویچ خط ارتباطی دو کشور در سوریه قطع خواهد شد