روحانی: ایران بیشترین تاثیرگذاری را در منطقه دارد

روحانی: ایران بیشترین تاثیرگذاری را در منطقه دارد
رئیس جمهوری ایران در دیدار با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند در حیدرآباد با بیان موفقیت های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دوران اخیر گفت: امروز کسی شک ندارد که ایران بیشترین تاثیرگذاری را در منطقه دارد.

روحانی: ایران بیشترین تاثیرگذاری را در منطقه دارد