روبات غول پیکر ۴ متری

روبات غول پیکر ۴ متری
مهندسان کره جنوبی یک روبات انسان نمای غول پیکر ساختند.
۱۳:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ دی


روبات غول پیکر ۴ متری