رمز پیروزی صنعت نفت و پرسپولیس مشخص شد!

رمز پیروزی صنعت نفت و پرسپولیس مشخص شد!
صنعت نفت آبادان_پرسپولیس روز ۱۸ بهمن و از ساعت ۱۷ به مصاف هم میروند که تقابلهای جذابی در این دیدار رخ خواهد داد.

رمز پیروزی صنعت نفت و پرسپولیس مشخص شد!