رقابت برابر مسی و صلاح +عکس

رقابت برابر مسی و صلاح +عکس
مسی و صلاح در تعداد گل‌های زده و پاس گل در عدد 37 برابر هستند.

رقابت برابر مسی و صلاح +عکس