رشد 5 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی

رشد 5 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی
قائم مقام وزیر نفت از رشد 5 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی کشور خبر داد.

رشد 5 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی