رشد بی سابقه دانه های گندم با یک ماده جدید

رشد بی سابقه دانه های گندم با یک ماده جدید

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۷

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

با توجه به افزایش جمعیت زمین در آینده و کمبود منابع و منابع غذایی برای انسان، چنین روش هایی کارآمد خواهد بود. این روش توسط محققان موسسه روتردام و دانشگاه آکسفورد در انگلیس انجام شده است.
در این روش مولکول سنتتیک با آب ترکیب شده و به گندم ها پاشیده می شود.
به این ترتیب گیاه هنگام رشد شکر بیشتری جذب می کند. این نوع خاص از شکر ژن هایی را فعال می کند که نشاسته را پرورش می دهد. بنابراین ظرفیت بیشتری برای رشد و بزرگتر شدن دانه ها فراهم می کند.
این نخستین مرتبه است که از مواد شیمیایی برای افزایش محصول استفاده می شود …

رشد بی سابقه دانه های گندم با یک ماده جدید