رسالت دانشگاه از نقطه نظر آیت الله صافی گلپایگانی

رسالت دانشگاه از نقطه نظر آیت الله صافی گلپایگانی
آیت الله صافی گلپایگانی گفت: دانشگاه باید محلی برای پرورش و تربیت انسان ‌های دانشمند و متعهدی که خدمتگزار دین و مردم هستند، باشد و در مسائل علمی و اخلاقی جامه حرف اول را بزند.
۲۰:۵۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ آذر


رسالت دانشگاه از نقطه نظر آیت الله صافی گلپایگانی