رزمایش روسیه در دریای خزر

رزمایش روسیه در دریای خزر
تمرین نظامی تاکتیکی نیروهای دریایی روسیه با مشارکت حدود 20 یگان دریایی در دریای خزر آغاز شد.

رزمایش روسیه در دریای خزر