رتبه اول گمرک ایران در کشف قاچاق کالا

رتبه اول گمرک ایران در کشف قاچاق کالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سازمان رایلو مرجع تشخیص تخلفات گمرکی و وابسته به سازمان جهانی گمرک است، گفت : بررسی های این سازمان نشان می دهد رتبه گمرک ایران در کشف قاچاق کالا که دوم بود اخیراً اول شده است.

رتبه اول گمرک ایران در کشف قاچاق کالا