راه نجات طارمی؛ پرواز مستقیم از خاورمیانه

راه نجات طارمی؛ پرواز مستقیم از خاورمیانه
سابقه لژیونرهای ایرانی در فوتبال اروپا، نشان می‌دهد انتقال به الغرافه برای طارمی پایان فوتبالش نخواهد بود.

راه نجات طارمی؛ پرواز مستقیم از خاورمیانه