راه حلی برای درمان وزوز گوش

راه حلی برای درمان وزوز گوش

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۶

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،یکی از عذاب آور ترین اتفاقاتی که طی روز می تواند اتفاق بیافتد وزوز گوش است. وزوز نوعی صدا است که در گوش و گاهی در سر حس میشود بدون اینکه این صدا منبعی خارجی داشته باشد. دو نوع وزوز داریم ، بالینی و غیر بالینی. وزوز بالینی به دو دسته تقسیم می شود. نوع اول وز وزی است که علاوه بر بیمار ، اطرافیان نیز آن را می شنوند. نوع دیگر وزوزی است که فقط خود شخص بیمار آنرا می شنود.
این نوع وزوز ذهنی نام دارد. وزوز به صورت صداهای مختلفی تجربه می شود، مثل صدای سوت، باد، همهمه و …. این صداها ممکن است دائمی یا منقطع باشند …

راه حلی برای درمان وزوز گوش