راهپیمایی 22 بهمن، فرصتی برای شنیدن حرف مردم

راهپیمایی 22 بهمن، فرصتی برای شنیدن حرف مردم
راهپیمایی 22 بهمن، فرصتی بود برای مسئولان تا بدون واسطه حرف های مردم را بشنوند. مردم به خوبی و با صدای رسا حرفشان را زدند و اینک نوبت مسئولان است که با اقدام و عمل نشان دهند که صدای مردم را شنیده اند و همپای مردم در مسیر انقلاب پیش می روند.

راهپیمایی 22 بهمن، فرصتی برای شنیدن حرف مردم