رانت خواری چند هزار میلیاردی از بیماران سرطانی

رانت خواری چند هزار میلیاردی از بیماران سرطانی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۴۶

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

خانه ملت: حیدرعلی عابدی با انتقاد از عملکرد بیمه ها و وزارت بهداشت در ساماندهی منابع درمان، گفت: بی توجهی هر دو مجموعه باعث شده هزینه های گزافی به بخش سلامت تحمیل و به عبارت بهتر بیت المال حیف و میل شود.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه های درمان، ادامه داد: از جمله مشکلات عمده ای که در بحث بدهی بیمه ها به وزارت بهداشت وجود دارد نظارت و سیاست گذاری ضعیف و گایدلاین های نامشخص است، ضمن اینکه سلسله مراتب ارجاع دچار ایراد، ناکارآمد و معیوب است و این موضوعات معلولی شده که بیمه ها وزارت بهداشت را مقصر جلوه داده و وزارت بهداشت بیمه ها را مقصر جلوه دهد درحالی که در این بین …

رانت خواری چند هزار میلیاردی از بیماران سرطانی