راز عجیب‌ترین پیروزی فصل استقلال

راز عجیب‌ترین پیروزی فصل استقلال
در آخرين بازي هفته نوزدهم، صنعت نفت در آبادان پارس جم را متوقف كرد.

راز عجیب‌ترین پیروزی فصل استقلال