رئیس مجلس درگذشت نخبه ریاضی را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت نخبه ریاضی را تسلیت گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت نخبه ایرانی ریاضی جهان را تسلیت گفت.

رئیس مجلس درگذشت نخبه ریاضی را تسلیت گفت