رئیس جمهور عراق انفجار تروریستی روز گذشته بغداد را محکوم کرد

رئیس جمهور عراق انفجار تروریستی روز گذشته بغداد را محکوم کرد
فواد معصوم رئيس جمهور عراق انفجارهاي تروريستي روز گذشته بغداد را که نمايشگاه هاي فروش مستقيم خودرو در دو منطقه البياع و الحبيبه را هدف قرار دادند محکوم کرد.

رئیس جمهور عراق انفجار تروریستی روز گذشته بغداد را محکوم کرد