رئیس جمهور دوم و سوم فروردین 96 میهمان مردم هرمزگان

رئیس جمهور دوم و سوم فروردین 96 میهمان مردم هرمزگان
استاندار هرمزگان از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به این استان در دوم و سوم فروردین 96 خبر داد.

رئیس جمهور دوم و سوم فروردین 96 میهمان مردم هرمزگان