رئیس‌ جمهور روز ملی بلژیک راتبریک گفت

رئیس‌ جمهور روز ملی بلژیک راتبریک گفت
رئیس‌ جمهور در پیامی به پادشاه بلژیک، فرارسیدن روز ملی پادشاهی بلژیک را به وی، دولت و مردم آن کشور تبریک گفت.

رئیس‌ جمهور روز ملی بلژیک راتبریک گفت