دیگر کشش حضور در پرسپولیس را ندارم/ تیم برانکو باز هم می تواند قهرمان لیگ و آسیا شود

دیگر کشش حضور در پرسپولیس را ندارم/ تیم برانکو باز هم می تواند قهرمان لیگ و آسیا شود
علی پروین معتقد است طاهری در پرسپولیس خوب کار کرده و باید به کارش در این باشگاه ادامه دهد.

دیگر کشش حضور در پرسپولیس را ندارم/ تیم برانکو باز هم می تواند قهرمان لیگ و آسیا شود