دیدار مرکل با پادشاه عربستان در جده

دیدار مرکل با پادشاه عربستان در جده
پادشاه عربستان امروز (یک‌شنبه) با صدراعظم آلمان در کاخ السلام جده دیدار کرد.

دیدار مرکل با پادشاه عربستان در جده