دیدار رئیس مجلس آفریقا با روحانی و لاریجانی

دیدار رئیس مجلس آفریقا با روحانی و لاریجانی
رئیس مجلس آفریقای جنوبی که صبح دیروز به ایران آمد با رئیس جمهور و رئیس مجلس کشورمان دیدار کرد.

دیدار رئیس مجلس آفریقا با روحانی و لاریجانی