دو پیشنهاد اروپایی دارم/ فعلا درباره تمدید قرارداد با پرسپولیس نمی‌توانم صحبت کنم

دو پیشنهاد اروپایی دارم/ فعلا درباره تمدید قرارداد با پرسپولیس نمی‌توانم صحبت کنم
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: دو سال است که می‌خواهیم جام بگیریم و آن را به هانی بدهیم اما این اتفاق نمی‌افتد.

دو پیشنهاد اروپایی دارم/ فعلا درباره تمدید قرارداد با پرسپولیس نمی‌توانم صحبت کنم