دو سال از حملات خونین داعش در پاریس گذشت

دو سال از حملات خونین داعش در پاریس گذشت
پس از گذشت دو سال از حملات ترورستی داعش در پاریس، فرانسه همچنان می لرزد.

دو سال از حملات خونین داعش در پاریس گذشت