دولت برای تامین مخارجش قیمت ارز را بالا نمی‌برد

دولت برای تامین مخارجش قیمت ارز را بالا نمی‌برد
رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت نرخ ارز را برای تامین مخارجش بالا نمی‌برد، گفت: درآمد ارزی کشور خیلی بیشتر از مخارج ارزی آن است، ما تا پایان سال حدود 90 میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت و مخارج ما هم در مجموع حدود 70 تا 75 میلیارد دلار خواهد بود.

دولت برای تامین مخارجش قیمت ارز را بالا نمی‌برد