دوست دارم در جام جهانی مقابل پوگبا بازی کنم/ هنوز امید دارم فیفا مرا ببخشد

دوست دارم در جام جهانی مقابل پوگبا بازی کنم/ هنوز امید دارم فیفا مرا ببخشد
هافبک دفاعی تیم ملی کشورمان امید به بخشش محرومیتش در جام جهانی دارد.

دوست دارم در جام جهانی مقابل پوگبا بازی کنم/ هنوز امید دارم فیفا مرا ببخشد