دستیار جدید شفر تماشاگر دیدار استقلال و سایپا

دستیار جدید شفر تماشاگر دیدار استقلال و سایپا
دستیار جدید وینفرد شفر روز جمعه در ورزشگاه آزادی دیدار استقلال و سایپا را از نزدیک تماشا خواهد کرد.

دستیار جدید شفر تماشاگر دیدار استقلال و سایپا