در مورد بازیکنی که برانکو به کی‌روش سفارش می‌کند/ شما مطمئنی پروفسور؟

در مورد بازیکنی که برانکو به کی‌روش سفارش می‌کند/ شما مطمئنی پروفسور؟
 در حوزه مسایل فنی، گفتنی‌ها در مورد شجاع خلیل‌زاده گفته شده است.

در مورد بازیکنی که برانکو به کی‌روش سفارش می‌کند/ شما مطمئنی پروفسور؟