در حد و اندازه استقلال و پرسپولیس نیستم/ از خوزستان به اروپا می‌روم

در حد و اندازه استقلال و پرسپولیس نیستم/ از خوزستان به اروپا می‌روم
یونس دلفی مهاجم جوان استقلال‌خوزستان تشبیه جالبی از شرایط بد تیمش در روزهای گذشته و آرامش این تیم دارد. او تیمش را به نوزاد بی‌سرپرستی تشبیه می‌کند که اکنون با آمدن مدیریت به آرامش رسیده است.

در حد و اندازه استقلال و پرسپولیس نیستم/ از خوزستان به اروپا می‌روم