درمان سرطان بستگی به شرایط فرد و مرحله بیماری دارد

درمان سرطان بستگی به شرایط فرد و مرحله بیماری دارد
دبیر انجمن علمی سرطان ایران با اشاره به اینکه بیش از ۲۶۰ نوع کد سرطان در سازمان بهداشت جهانی ثبت شده است، گفت: میزان موفقیت در درمان سرطان بستگی به شرایط فرد و مرحله بیماری آن دارد.
۱۴:۲۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۶ آبان


درمان سرطان بستگی به شرایط فرد و مرحله بیماری دارد

نصب تلگرام فارسی