درس های فراموش ناشدنی جدیدی به تروریست‌ها خواهیم داد

درس های فراموش ناشدنی جدیدی به تروریست‌ها خواهیم داد
سرلشکر باقری در مراسم گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی تهران تاکید کرد: درس های فراموش ناشدنی جدیدی به تروریست‌ها خواهیم داد.

درس های فراموش ناشدنی جدیدی به تروریست‌ها خواهیم داد