دربی مازندران لغو شد

دربی مازندران لغو شد
بازی خونه به خونه و نساجی مازندران در رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال به دلیل شرایط نا مساعد جوی لغو شد.

دربی مازندران لغو شد