دانشجویان ایرانی برای حل مشکلشان به قوه قضاییه هند مراجعه کنند

دانشجویان ایرانی برای حل مشکلشان به قوه قضاییه هند مراجعه کنند
رایزنی علمی کشورمان در هند در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دانشجویان ایرانی که برای ادامه تحصیل در هند با مشکل مواجه شده اند، برای روشن شدن وضعیت خود از طریق قوه قضاییه این کشور اقدام کنند.
۲۱:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ دی


دانشجویان ایرانی برای حل مشکلشان به قوه قضاییه هند مراجعه کنند