دادگاه حقوق بشر اروپا صلاحیت تجدید نظر درباره همه‌پرسی ترکیه را ندارد

دادگاه حقوق بشر اروپا صلاحیت تجدید نظر درباره همه‌پرسی ترکیه را ندارد
«بکر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه گفت که دادگاه حقوق بشر اروپا صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های وارد شده به همه‌پرسی انجام شده در ترکیه را ندارد.

دادگاه حقوق بشر اروپا صلاحیت تجدید نظر درباره همه‌پرسی ترکیه را ندارد