خیال منصوریان از جذب بمب بزرگ پرسپولیس راحت شد!

خیال منصوریان از جذب بمب بزرگ پرسپولیس راحت شد!
تیتر اصلی روزنامه همشهری ورزشی برای چهارشنبه به اظهارات پدیده جوان پرسپولیس پرداخته است.

خیال منصوریان از جذب بمب بزرگ پرسپولیس راحت شد!