خوشنودی قطر از کاهش سطح تولید نفت

خوشنودی قطر از کاهش سطح تولید نفت
وزير انرژي قطر اعلام كرد: به لطف توافق كاهش سطح توليد كه از آغاز سال كنوني ميلادي به اجرا درآمده است، « تعادل » به بازار نفت بازگشته است.

خوشنودی قطر از کاهش سطح تولید نفت