خودروی سه بعدی؛ ۱۰۰ کیلومتر در دو و نیم ثانیه!

خودروی سه بعدی؛ ۱۰۰ کیلومتر در دو و نیم ثانیه!
یک شرکت آمریکایی با استفاده از چاپگر سه بعدی خودروی جدیدی را طراحی کرده و به نمایش گذاشته است که برای رانندگی در بزرگراه ها از ایمنی بالایی برخوردار است.
۱۶:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۸ آبان


خودروی سه بعدی؛ ۱۰۰ کیلومتر در دو و نیم ثانیه!

نصب تلگرام فارسی