خنده درمانی عامل بهبود کیفیت زندگی سالمندان

خنده درمانی عامل بهبود کیفیت زندگی سالمندان

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۴۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان به نقل از مهر، دکتر نیلگون کورو و دکتر گلومسر کابلی، از دانشکده پرستاری دانشگاه آنکارا در ترکیه، به مدت 21 جلسه در مجموع دو روز در هفته، اثربخشی خنده درمانی بر روی 32 ساکن خانه سالمندان را با 33 ساکن خانه سالمندان دیگر که تحت خنده درمانی نبودند، مقایسه کردند.
محققان دریافتند در مقایسه با پیش آزمون، میزان کیفیت زندگی در گروه تجربی خنده درمانی پس از درمان، شامل عملکرد جسمی، درد جسمی، نقش فیزیکی، سلامت عمومی، سرزندگی، عملکرد اجتماعی، نقش عاطفی و سلامت معنوی به طورقابل توجهی افزایش یافته بود. …

خنده درمانی عامل بهبود کیفیت زندگی سالمندان