خلعتبری: ناراحتی من بابت اتفاقات زمین بود نه تعویض!

خلعتبری: ناراحتی من بابت اتفاقات زمین بود نه تعویض!
بازیکن تیم فوتبال پدیده گفت: وقتی اتفاقاتی در بازی رخ می‌دهد که دروازه‌ خالی را به شما پاس نمی‌دهند که گل بزنی ناراحت کننده است.

خلعتبری: ناراحتی من بابت اتفاقات زمین بود نه تعویض!