خط و نشان سرمربی تیم ملی سوریه برای جدال با یوزهای ایرانی

خط و نشان سرمربی تیم ملی سوریه برای جدال با یوزهای ایرانی
با توجه به شرایط سرمربی تیم ملی سوریه اعلام کرده به دنبال شکست دادن ایران در ورزشگاه آزادی است.

خط و نشان سرمربی تیم ملی سوریه برای جدال با یوزهای ایرانی