خط قرمزی برای عادل فردوسی‌پور وجود ندارد؟

خط قرمزی برای عادل فردوسی‌پور وجود ندارد؟
امشب در برنامه 90 گزارشی از استرالیا، بابت سالگرد صعود تاریخی ایران به جام جهانی 1998 فرانسه پخش شد.

خط قرمزی برای عادل فردوسی‌پور وجود ندارد؟